Devrim’in başından beri siyasal alana taşınmak üzere biriktirdiği tartışma ve tezler, hareketin kuruluşuyla birlikte siyasal alana resmen taşınmış durumda. Devrim Hareketi, aynı adı taşıyan dergimizde şekillenen tezleri siyasete taşıyacak, siyasette sınayacak ve bunları siyasal düzlemde, emekçilerle birlikte örgütleyecek.

Devrim’in çok özel bir sayısını okuyorsunuz. Bu sayı hem dergi olarak Devrim hem de onu var eden irade açısından özel bir uğrakta, özel bir misyonla çıkıyor.

Yıl dönümleri önemlidir. Dergimizin bir yılı doldurması başlı başına önemli sayılmalıdır. Ancak bu sayıyı ve içine bulunduğumuz uğrağın özel olmasının temel nedeni bu değil. Temel neden, Devrim’de bir yıldır yürütülen tartışmaların ciddi bir olgunluğa ulaşmış ve Devrim Hareketi’nin kuruluşuyla birlikte siyasal alana taşınmış olması.1Devrim Hareketi’nin kuruluş açıklaması ve temel metinleri için bkz. https://devrim.org.tr/

Sosyalist hareketimizin apolitizm ile pragmatizm arasında sıkıştığı, stratejik yaklaşımın pek rağbet görmediği bir dönemde ille de devrim, ille de devrimci strateji diyerek uzun sayılmayacak bir zaman dilimine önemli tartışmaları sığdırdık. Bundan önceki 11 sayımıza dönüp baktığımızda Leninizmden devrimci cumhuriyetçiliğe, Gezi direnişinden dış politikaya, pandemiden teknolojiye birçok konuya temas ettik ve bunları bir kuramsal derinlikle, ama daha da önemlisi, devrim hedefiyle bağını kurarak ele aldık.

Ele alınan konular çeşitli, doğrultu ise tekti. “…emekçilerin gerçek dertlerinin düzen içi sahte umutlara hapsolmayıp Türkiye’nin biricik kurtuluşu olan sosyalizmde karşılık bulmasını sağlayacak olan devrimci cumhuriyetçi siyasi iradeyi yaratmak için”2“Başlıyoruz,” Devrim, Sayı: 1, Ocak 2020, Kaynak: https://dsosyal.com/devrim/sayi-1/basliyoruz/ çıkıldığı ilan edilen yolda bu hedefin gerektiği konular tartışıldı, tartışmalar dönüp dönüp başa sararak değil, üst üste koyularak yürütüldü.

Bu dönemi yazılı yayıncılığa ek olarak görsel ve işitsel yayıncılık alanında da kimi öncü denemeler yaparak geçirdik. Pandemi nedeniyle kapanabilenlerimizin evlerine kapanmasından doğan ihtiyaca yanıt vermek için Nisan ayında Discord üzerinden bir deneme yayınıyla başlayan Haftalık programı devamında Periscope, Youtube ve Twitch gibi mecralara taşındı. Dili ve tarzıyla özgün bir örnek oluşturan Haftalık programı ile ona eşlik eden 1 Mayıs, Gezi Direnişi ve 29 Ekim özel yayınları, güncel konuların devrimci bir perspektifle ele alınmasında bize ait bir müktesebat oluşturdu.

Devrim Hareketi, başta Fikir Kulüpleri Federasyonu olmak üzere farklı mecralarda uzun yıllardır mücadele veren bir genç devrimciler kuşağının oluşturduğu birikimin bu denemelerle daha da olgunlaştırılmasının ürünü olarak doğdu. Devrim’in başından beri siyasal alana taşınmak üzere biriktirdiği tartışma ve tezler, hareketin kuruluşuyla birlikte siyasal alana resmen taşınmış durumda. Devrim Hareketi, aynı adı taşıyan dergimizde şekillenen tezleri siyasete taşıyacak, siyasette sınayacak ve bunları siyasal düzlemde, emekçilerle birlikte örgütleyecek.

***

Devrim Hareketi’yle başlayan süreç, Devrim dergisi açısından da bir dönemin sonuna işaret ediyor. FKF’nin devrimci cumhuriyetçi siyasi iradeyi yaratma hedefinin gerektirdiği tartışmaları hızlı bir biçimde ve siyasal zeminde gerçekleştirmek adına dergimizi aylık rutinle çıkardık. Bugün bu ihtiyaç farklılaşmış durumda.

Yeni dönemde siyasal ve kuramsal yayıncılığımız arasında daha net bir iş bölümü olacak. 2021’in ilk ayında Devrim’in ilk 12 sayısında yayımlanmış yazıların bir bölümünden oluşan bir derleme kitap çıkaracağız. Bir yılda oluşturduğumuz birikimin özetini bulacağınız bu kitap, Devrim Hareketi’nin üzerine kurulduğu zemini ortaya koymanın yanında yakın ve uzak gelecekteki yol haritamıza dair fikir verecektir. Bu derleme kitapla birlikte Devrim dergisini kuramsal alana kaydırarak daha uzun periyotlarla çıkarmaya başlayacağız.

Dsosyal ise görsel ve işitsel alanlarda kaydettiği ilerlemeyi yeni araç ve içeriklerle hızlandırırken yazılı alanda da üretkenliğini artırarak daha etkili bir siyasal yayıncılık yapacak. Dsosyal’deki yenilenmeyi de yine Ocak ayı itibariyle izleyebileceksiniz.

Fikirlerimizin açlık, sefalet ve ölümle burun buruna yaşayan yığınları sarıp onların eylem kılavuzuna dönüşerek Türkiye’nin yarınını kuracağı günlere duyduğumuz inançla, yolumuz açık olsun.

Notlar:

[1] Devrim Hareketi’nin kuruluş açıklaması ve temel metinleri için bkz. https://devrim.org.tr/

[2] “Başlıyoruz,” Devrim, Sayı: 1, Ocak 2020, Kaynak: https://dsosyal.com/devrim/sayi-1/basliyoruz/

Döviz ile destek olmak için Patreon üzerinden bağış yapabilirsiniz.
Türk Lirasıyla destek olmak için Kreosus üzerinden bağış yapabilirsiniz.
Devrim dergisini dijital ya da basılı olarak edinmek, abone olmak için Shopier’daki mağazamıza göz atabilirsiniz.
Devrim
Author