Author

Özgür Gültekin

Browsing

Ülkemizde son yıllarda ‘beş kuruş harcamadan yaptırılan projeler’ olarak lanse edilen birçok şehir hastanesi açıldı. Yıllarca siyasi iktidar tarafından dünyada eşi benzeri görülmeyen projeler olarak propaganda edildi. Peki gerçekten bu hastane modeli ülkemize mi özgü? Erken kapitalist ülkelerdeki sağlık sistemlerinin son 30 yılına göz attığımızda durumun hiç de böyle olmadığını anlamak uzun sürmüyor. Bahsi geçen hastane modeli yine şehir hastaneleri adıyla 1990’lı yılların başında İngiltere, ABD, Kanada gibi ülkelerde uygulanmaya başlandı. Kamudan özel sektöre servet…

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart tarihinde yaptığı açıklama ile Yeni Koronavirüs salgınını Pandemi olarak ilan etti. Pandemi ilanı, ülkelerin verdiği mücadelelerin yetersiz olduğunu ve farklı kıtalara yayılımın engellenemediğini göstermektedir. 22 Ocak’ta sadece 7 ülkede 555 olan vaka sayısı, 14 Mart itibariyle 149 ülke ve bölgede 154 bine yükselmiştir. Önümüzdeki günlerde vaka sayısında hızlı bir artış beklenmektedir. Virüsün yapısal özellikleri bir kenara, acaba kapitalizmin yapısal özellikleri Koronavirüs’ün yayılmasını kolaylaştırmakta mıdır? Dünyanın farklı ülkelerinde aşı üretimi çalışmaları…

ABD’de sağlık için çok fazla para harcanmakta ama o paralar daha sağlıklı bir toplum değil daha zengin sermayedarlar yaratmaktadır. Günümüzde devletlerin önemli kısmı koruyucu hizmetlerden çok tedavi edici hizmetlere öncelik vermektedir. Hastalıkların salt biyolojik faktörlere bağlı ortaya çıktığı söylenmekte ve koruyucu hizmetler aşılama gibi birkaç yöntemle sınırlandırılmaktadır. Koruyucu hizmetleri salt tıbbi uygulamalara indirgeyen bu anlayış kronik hastalıkların ortaya çıkışını engelleyememenin yanında Ebola, Yeni Koronavirüs gibi salgınların ortaya çıkışını veya yayılımını da engellemekte zorlanmaktadır. Bu hastalıkların…