Yazar

Leyla Aydın

Browsing

Dinci gericiliğin insanlık onurumuza, hayatlarımıza saldırdığını söylemek abartılı bir tespit olmaz. Bir cumhuriyet kazanımı olan laikliğin AKP yönetimindeki Türkiye’de fiilen yok edildiği ne yazık ki hayatımızın her alanında hissettiğimiz bir gerçeklik. AKP, 18 senelik tarihi boyunca laiklik için her zaman bir tehdit teşkil etmişse de 2017 referandumuyla anayasal dayanağa kavuşturduğu rejim değişikliği ile dini egemen güç haline getirdi. Türkiye, cemaatler ve tarikatların hükmündeki bürokratik kadrolarla yönetilen bir ülke oldu. Kadınların üzerindeki dinsel baskı, her türlü…

Türk burjuva devriminin belli ilkelere dayanan ve geçerli sebepleri olan dış politika anlayışı, Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’ndan titizlikle uzak tuttu. I. Dünya Savaşı’nın sonucu olan felaketlerin tekrar yaşanmaması bir şans değil, kurucu kadroların buna yönelik çalışmasının bir sonucuydu. Koronavirüs tek gündemimiz olmadan önce Suriye’deki savaşı daha yakından takip ediyorduk. Ancak savaş da AKP’nin bölgeye müdahalesi de salgına rağmen devam ediyor. Bu ısrarcı ve ayarsız dış politika, Cumhuriyet kazanımlarının ve pratiklerinin devlet katında kaybedildiğinin başka bir…