Author

Aziz Utku

Browsing

Üç yıldır süregelen ekonomik kriz bugün vatandaş için daha sert ve katlanılamaz boyuta ulaştı. Herkesi sınıfına ve eldeki birikimlerine bağlı olarak farklı boyutlarda etkileyen kötü gidişata bir de toplumsal boyutta bakmak, sorunun artık tek başına ekonomik daralmadan çıktığını ve toplumun sefalete mecbur edildiğini anlamayı kolaylaştıracaktır. Metropoll’ün Şubat ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarına dikkatle bakılması gerekiyor. Özel araca sahip olmayı bir “lüks” olarak kabul edip görmezden gelirsek, nüfusun yarıdan fazlası geçinmek için; öğün azaltıyor, zaman zaman aç…

Salgın sonrasında, eğitimin uzaktan gerçekleştirileceğinin ilanının üzerinden 9 aydan fazla zaman geçti. İktidarın salgın sürecinde halkın geniş kesimlerinin ihtiyaçlarını bir öncelik olarak görmemesini ve salgınla mücadele alanındaki başarısızlığını epeydir konuşuyoruz. Bununla birlikte, salgın öncesi dönemde var olan eğitimdeki fırsat eşitsizliği, geçen her gün daha da belirginleşiyor. Kimi öğrenciler aksaklıklara rağmen eğitimlerini sürdürebiliyorken, kimi öğrenciler ise zaten yolun başında eğitimden mahrum bırakılmıştı. “Eğitimini sürdürebilme imkânına” sahip öğrenciler arasında da eğitime erişimin niteliği, ailelerinin içinde bulunduğu toplumsal…