2021 ülkemiz açısından zor bir sene oldu. Yaklaşık 2 senedir süren ve halen sürmeye de devam eden COVID-19 pandemisi, Türkiye kapitalizminin yapısal krizi ve AKP – MHP koalisyonunun bir siyaset tarzı olarak sürdürdüğü siyasal krizlerle birleşince yaşam yurttaşlarımız için yorucu bir hal aldı. Her kapitalist ülkede olduğu gibi ülkemizde de tüm bu krizlerin faturası burjuvazinin çıkarları doğrultusunda ve siyasal iktidarın marifetiyle işçi sınıfı ve emekçilere kesildi. “Pandemi ile mücadele” adı altında dayatılan ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, sözde “işten çıkarma yasağı” ile yaygınlaşan Kod 29’la işten çıkarılma gibi uygulamalar bu yıl Türkiye işçi sınıfı mücadelesi gündeminde önemli bir yer tuttu.

Egemenler yaşanan krizi işçi, sınıfını baskılayarak, reel ücretleri gerileterek, ülkenin varlıklarını yerli ve yabancı sermayeye yok pahasına devrederek aşma yoluna gitti. Tüm bunlar yaşanırken siyasal iktidar işçi sınıfının bu saldırılara karşı direncini minimuma indirmek/yok etmek için bir yandan Cumhuriyet’in temel kazanımlarını ortadan kaldırarak toplumu tarikat ve cemaatler eliyle dinselleştirirken bir yandan da yandaş sendikalar eliyle sınıfın örgütlülüğünü dağıtıp güçlerini bölme yoluna gitti.

Böylesi büyük saldırılarla karşılaşan, ekonomik olarak açlığa ve sefalete doğru itilen, özlük hakları elinden alınmaya çalışılan ve örgütlenmesi engellenen Türkiye işçi sınıfı bu koşullar altında 2021 yılını PTT, Migros Depo, Meslek Fabrikası, System Air, Ekmekçioğlu, Uyar Maden, Cargill, Kömürcüoğlu, Samsun Çorum Nakliyat Ambarı, Tüvtürk, Uzel, Baldur Süspansiyon, Bimeks’te direnerek karşıladığı gibi 2021 yılında da irili ufaklı pek çok direnişe imza attı. Bu direnişlerin kimi kazanımla sonuçlanırken, kimi mevcut durumu koruyarak sonlandı, kimi ise kayıpla sonuçlandı. AKP ile sermaye sınıfı, AKP ile tarikat ve cemaatlerin ilişkisini kuramayan, kapitalizmin mutlak ve aşılamaz/yenilemez olduğunu düşünen, sınıf siyasetinin uzağında ve sınıfın dönüştürücü gücüne güvenmeyen bakış açısı, “Türkiye’de bir şey değişmez”, “İşçi sınıfı devrimciliğini kaybetti”, “İşçi sınıfı AKP’nin aparatı oldu” gibi argümanlar üretse de Türkiye işçi sınıfı 2021 yılını oldukça hareketli geçirdi, karşı devrim iktidarı karşısındaki en önemli direnç odağı, biricik devrimci sınıf olduğunu ortaya koydu. 2021 senesinde öne çıkan, gündeme rengini veren işçi direnişlerini Dsosyal okurları için derledik.

Ocak

12.01.2021 – Kayı İnşaat İşçileri
Kayı İnşaat’ın Cezayir’deki şantiyelerinde çalışan ve iki yıldır ücretleri ödenmeyen 250’ye yakın işçi direnişe başladı.  28 Aralık 2019’da maaşlarını alamadıkları için Cezayir’de grev ile başlayan direniş Kayı inşaat patronu Coşkun Yılmaz’ın Levent’teki ofisinin önünde devam etti. Daha sonra Ankara’ya taşınan eylem bir süre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı önünde sürdürüldü.

15 Aralık’ta  Kayı İnşaat’ın konkordato davası için İstanbul’a gelen işçiler Kartal Adliyesi’ndeki basın açıklamasında haklarını alıncaya kadar direnişe devam edeceklerini bildirdi.

İş Kolu: İnşaat

Talepleri: Maaşların ödenmesi

Güncel Durum: : Direniş devam ediyor.


20.01.2021 – Nak Kargo İşçileri
“Pandemi ve mevsimsel geçiş süreçlerine bağlı olarak işlerin azalması” gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılan 5 Nak Kargo işçisi direnişe başladı.
İş Kolu: Taşımacılık

Talepleri: İşe iade, güvenceli çalışma.

Güncel Durum: : Direnen Nak Kargo işçileri kazandı. İşçilere %30 zam ve çift vardiya sözü verildi. Direniş sona erdi.


25.01.2021 – Sinbo İşçileri
Sendikaya üye oldukları için ücretsiz izne çıkarılan bunun ardından 31 gün fabrika kapısında direndikten sonra ücretsiz izinle gasp edilen haklarını alarak işe dönen Sinbo işçilerinden Dilbent Türker patronun yönlendirmesiyle kendine saldıran yandaş işçinin şikayeti üzerine işten atılmasına karşı direnişe başladı.

İş Kolu: Metal

Talepleri: İşe iade

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


20.01.2021 – Schneider Electric Manisa Fabrikası İşçileri
EMİS ile Birleşik Metal İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından grev kararı alan Manisa ve İzmir’deki Schneider Elektrik fabrikası işçilerinin direnişe başladı.

İş Kolu: Metal

Talepleri: Toplu İş Sözleşmesi

Güncel Durum: 5 işletmeden yaklaşık 2 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda ücretlerde ve sosyal haklarda artış; prim, ikramiye, erzak haklarında iyileştirme sağlandı. İşçilerin MESS tarafından yapılan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na dahil oldukları ve ailelerinin de olacağı bildirildi.


29.01.2021 – Güven Boya İplik Fabrikası İşçileri
Tekstil İşçileri Sendikası’na üye oldukları için Kod 29 (İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) ile işten atılan Güven Boya çalışanı 4 işçi ve atılan arkadaşlarının geri dönmesi ve fabrikadaki baskının son bulması için fabrika önünde eyleme geçen işçilerin direnişidir. Direniş yaklaşık 2 buçuk ay boyunca fabrika önünde devam etti

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: İşe iade, sendikanın tanınması

Güncel Durum: Valiliğin pandemi bahanesiyle yasaklamalarıyla ve yoğun baskıyla devam eden direniş sonucu Güven Boya patronu işçilere tazminat ödemeyi kabul etti. Direniş sona erdi.


Şubat

03.02.2021 – SML Etiket İşçileri

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan SML Etiket işçilerinin direnişidir.

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: İşe iade

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


16.02.2021 – Kadıköy Belediyesi İşçileri
Bir süredir Kadıköy Belediyesiyle Toplu İş Sözleşmesi süreci devam eden Kadıköy Belediyesi İşçileri belediyenin düşük zam teklifinde diretmesi üzerine greve başladı.

İş Kolu: Genel İşler

Talepleri: En düşük işçi maaşının ikramiyeler hariç 4.972 lira olması.

Güncel Durum: Kadıköy Belediyesi işçilerinin direnişi devam ederken Genel-İş Sendikası genel merkezi işçilerin kabul etmediği Toplu İş Sözleşmesi’ni onayladı.


18.02.2021 – İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçileri
20.10.2020 tarihinde güvenlik soruşturması bahanesiyle anayasaya ve insan haklarına aykırı Kod 29 ile işten atılan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri direnişe başladı.

İş Kolu: Genel İşler

Talepleri: İşe iade

Güncel Durum: İşçiler 25 Mart’ta yaptıkları basın açıklaması ile belediye ile yapılan görüşmeler sonucunda direnişe ara verdiklerini duyudu.

37 gün süren direnişin sonucunda 11 işçi işlerini geri kazandı. İşçiler 16 kişinin tamamının işe geri dönmesini talep ediyor.


23.02.2021 – Maltepe Belediyesi İşçileri
Genel-İş Sendikası ve Maltepe Belediyesi işveren sendikası SODEM-SEN arasında bir süredir devam eden bin 588 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi süreci işveren sendikasının uzlaşmaz tavrına karşı işçiler greve çıktı.

İş Kolu: Genel İşler

Talepleri: Yevmiyenin brüt 180 liraya, yemek ücretinin brüt 40 liraya, 120-130 lira olan yol parasının aylık tam seyahat kartı parası olan 275 liraya çıkarılması

Güncel Durum: Maltepe Belediyesi işçilerinin direnişi devam ederken Genel-İş Sendikası genel merkezi işçilerin kabul etmediği Toplu İş Sözleşmesini onayladı. Grev sona erdi.


Mart

04.03.2021  –  Bel Karper İşçileri
Tekirdağ/Çorlu’da faaliyet gösteren Tekgıda-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Fransa sermayeli Bel Karper’de sendikal faaliyetlerinden ötürü sendika temsilcisi işten çıkarılması, 12 işçinin ise ücretsiz izne çıkarılması üzerine işçiler fabrika önünde direniş başladı. Direnişin birinci aynda işçilerden 4’ü tekrar işbaşı yaptı. 6 ay süren grevin ardından sendikanın arabuluculuk sistemiyle Çalışma Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucu Toplu İş Sözleşmesi sözü verilmiş olmasına rağmen firma masaya oturmadı.

İş Kolu: Gıda Sanayi

Talepleri: İşten çıkarılan işçilerin işe iadesinin yapılması, sendikanın tanınıp Toplu İş Sözleşmesi imzalanması.

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


15.03.2021  –  Bayrampaşa Belediyesi İşçileri
Bayrampaşa Belediyesi’nin 2018 yılında Hizmet-İş Sendikası ile anlaşmaya vardığı süresiz Toplu İş Sözleşmesi’ndeki asgari ücret üzerine yüzde 35 zam koşulunu sağlamayıp işçilere sözleşmeye karşı zam teklifinin geri çekildiği yeni bir sözleşme dayatması sonucunda işçiler direnişe başladı. Direnen işçilerden dokuzu Kod 29 ile işten çıkarıldı. Bayrampaşa Belediyesi işçileri Kod 29 ile çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi, 2018 toplu sözleşmesi koşullarının sağlanması, belediyenin uyguladığı baskı ve mobbingin son bulması talepleriyle direnişi sürdürüyor.

İş Kolu: Genel İşler

Talepleri: İşten çıkarılan işçiler işe geri alınması, 2018 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi şartları uygulanması, Belediyenin uyguladığı baskı, tehdit ve mobbingin son bulması

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


Nisan

30.04.2021 – BEDAŞ İşçileri
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ile Tes-İş arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine süreç Yüksek Hakem Kuruluna Taşındı. Yüksek Hakem kurulunun ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5, ikinci yıl yüzde 5+4 zam dayatması üzerine işçiler iş bıraktı.

İş Kolu: Enerji

Talepleri: %30 zam

Güncel Durum: BEDAŞ işçileri, Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenle işçilerin iradesi dışında anlaşmaya varan Tes-İş’ten istifa ederek DİSK/Enerji-Sen’e geçti.


Mayıs

19.05.2021 – Angel Halı İşçileri
Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Angel Halı’da 63 işçi telefonlarını fabrika girişinde teslim etmedikleri için  Kod 46 ile işten çıkarıldı. Asılsız bir şekilde kKd 46 ile çıkarılan işçiler tazminat hakları için DİSK Tekstil-Sen öncülüğünde fabrika önünde direnişe başladı,  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu önünde eylemler yaptı.

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi

Güncel Durum: Direniş sonucunda Angel Halı patronu, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyi, arabulucu ve avukat masraflarını karşılamayı, Kod 46’yı iptal etmeyi kabul etti.


20.05.2021 – Çankaya Belediyesi İşçileri
Çankaya Belediyesi iştiraki ÇANPAŞ’ta çalışan işçilerin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası ile işveren sendikası SODEM arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi süreci, işveren sendikasının uzlaşmaz tavrı nedeniyle işçilerin eylemleriyle devam etti. 32 madde üzerinde anlaşma sağlanamadığı için işçilere greve çıktı.

İş Kolu: Genel İşler

Talepleri: Eşit işe eşit ücret

Güncel Durum: Çankaya Belediyesi işçilerinin 2 günlük grevinin ardından Genel-İş Sendikası genel merkezinin işçilerin kabul etmediği Toplu İş Sözleşmesini onaylamasıyla direniş sona erdi.


Haziran

07.06.2021 – Eneray Yapı ile Üçel Mühendislik İşçileri

TOKİ’nin Antalya Manavgat’taki şantiyesinde çalışan,  Eneray Yapı Madencilik Enerji Ticaret ile Üçel Mühendislik’in  4 aydır ücretlerini  ödemediği 17  inşaat işçisi İnşaat-Sen öncülüğünde firmaların Ankara’daki ofisleri önünde eylem yaptı. İkinci gününde TOKİ önünde devam eden direniş sonucunda firma işçilerin biriken maaşlarını ödemeyi kabul etti.

İş Kolu: İnşaat

Talepleri: 4 aydır biriken maaşların ödenmesi

Güncel Durum: Direniş kazanımla sonuçlandı.


Temmuz

01.07.2021 – Neo Trend İşçileri

Pandemi sürecinde izne çıkarılıp izin dönüşünde işyerlerinin boşaltılmış olduğunu gören Neo Trend Tekstil işçileri kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten çıkarıldıklarını öğrendi. Neo Trend işçileri patron Kâzım Akbulut’un gasp ettiği haklarını almak için Nakliyat-İş Sendikası desteğiyle direnişini sürdürüyor.

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


07.07.2021 – Destek Otomotiv İşçileri

Bursa’da bulunan Destek Otomotiv Yan Sanayi fabrikasında çalışan 169 işçiden 100 işçi Türk Metal Sendikası’na üye olduğu için işten çıkarıldı. İşten çıkarılan Destek Otomotiv işçileri fabrika önünde direnişe başladı.

İş Kolu: Metal

Talepleri: Sendikanın tanınması, işe iade.


12.07.2021 – DYNAMO Denim Kumaşçılık İşçileri

Tekirdağ ‘da bulunan Dynamo Denim Kumaşçılık işçileri kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı Tekstil İşçileri Sendikası’nda örgütlendiği için 13 işçi işten çıkarıldı. Dynamo Denim Kumaşçılık işçileri vardiya giriş ve çıkışlarında eylem yapmaya başladı.

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: İşe iade, sendikanın tanınması.


 17.07.2021 – Çiğli Belediyesi İşçileri
Dev Turizm-İş Sendikası ile Çiğli Belediyesi arasında belediye iştirak şirketi Çiğli Gıda A.Ş.’de çalışan işçilerle ilgili toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken 74 işçi Kod 46 gerekçe gösterilerek gerçek dışı suçlamalarla işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların ardından işçiler belediye önünde direnişe başladı.

İş Kolu: Genel İşler

Talepleri: İşe iade, Toplu İş Sözleşme sürecinin tamamlanması, eksik maaşların ödenmesi

Güncel Durum: 4 gün süren direniş sonucunda işçiler Toplu İş Sözleşmesinin yapılacağı ve eksik maaşların yatırılacağı sözüyle birlikte işe alınmıştır.


Ağustos

23.08.2021 – Bakırköy Belediyesi İşçileri (Genel – İş Sendikası)

Genel-İş’in örgütlü olduğu Bakırköy Belediyesi’nin Toplu İş Sözleşmesi’ne karşı durması, 3100 lira maaş ve brüt 5 lira yemek ücret dayatması ve haklarını arayan işçileri işten çıkarması üzerine işçilerin Özgürlük Meydanı’nda başlattığı direniş.

İş Kolu: Genel İşler

Talepleri: İşten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi, Toplu İş Sözleşmesi

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


23.08.2021 – İndomie Adkoturk işçileri

Tekirdağ Çerkezköy’de faaliyet gösteren sebze, tavuk, köri çeşnili hazır makarnalar üreten İndomie Adkoturk fabrikasında, Tekgıda-İş sendikasıyla örgütlenen işçiler yetki almalarına rağmen patronun sözleşme masasına oturmaması üzerine greve çıktı.

İş Kolu: Gıda Sanayi

Talepleri: İşe iade, sendikanın tanınması

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


Eylül

3.09.2021 – Rönesans Holding İşçileri

Rönesans Holding ve taşeron firma TUSEM’in Malatya ve Elazığ’da yapılan TOKİ konutlarının şantiyesinde çalışan ve işverenin 7 aydır biriken asgari geçim indirimi, ihbar tazminatı ve elden alacaklarını vermediği yaklaşık 250-300 inşaat işçisinin 37’si 3 Eylül 2021 Rönesans Holding’in Maltepe Piazza AVM’deki genel merkezi önünde direnişe başladı. 6 gün boyunca 24 saat süren direniş işçilerin kazanımıyla sonuçlandı.

İş Kolu: İnşaat

Talepleri: 7 aydır biriken asgari geçim indirimi, ihbar tazminatı ve elden alacaklar

Güncel Durum: Direniş kazanımla sonuçlandı.


09.09.2021 – Kentpar Otomotiv işçileri

Konya 4. Sanayi Bölgesindeki Kentpar Otomotiv’de çalışan Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları için Kod 46 ile tazminatsız işten çıkarılan 140 işçi fabrika önünde direnişe başladı.

İş Kolu: Metal

Talepleri: İşe iade, sendikanın tanınması.


13.09.2021 – Dega Demir işçileri

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Dega Demir ve Galvaniz Fabrikası’nda Türk Metal Sendikası’nın yetki belgesini almasında sonra fabrika yönetimi 13 öncü işçiyi işten çıkardı. Haksız işten çıkarmalara karşı işçiler direnişe başladı. İşten çıkarılmayan işçilerin de katılmasıyla greve dönüşen direnişte süreç içerisinde toplamda 65 işçi işten çıkarıldı.

İş Kolu: Metal

Talepleri: İşe iade, sendikanın tanınması


14.09.2021 – Xiaomi Salcomp işçileri

İstanbul Avcılar’daki Xiaomi Salcomp fabrikasında çalışan çoğunluğu kadın olan işçiler ağır çalışma koşullarına karşı Türk Metal Sendikası’na üye oldu.  Türk Metal Sendikası’nın işyeri barajını aşarak  yetki almasının üzerine 170 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde direnişe başladı.

İş Kolu: Metal

Talepleri: İşe iade, sendikanın tanınması

Güncel Durum: 22 gün süren direniş sonucunda TİS sürecinin devam edeceği anlaşmasıyla işçiler işe iade edildi.


18.09.2021 – İpek İş Tekstil

Bursa’da faaliyet gösteren İpek İş Tekstil’de çalışan 7 işçi sendika değişikliği sonrası bir kısmı 16 yıldır çalışan işçiler performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarıldı. 2018 yılında imzalanan 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi’ne tepki göstererek yaklaşan yeni sözleşme öncesi Teksil’ten istifa ederek Öz İplik-İş Sendikasına geçen 170 işçiden 10’u işten çıkarıldı. İşçiler işten çıkarılmalarının üzerine fabrika önünde direnişe başladı.

30 Kasım tarihinde Ankara’ya gelen işçiler İpek İş Tekstil’in bağlı olduğu Tarman Group’un sahip olduğu Atakule’nin önünde eylem yaptı.

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: İşe iade


29.09.2021 – Tay Tekstil İşçileri

İstanbul Sultangazi’de yer alan İspanyol hazır giyim markası Zara’nın taşeronu olan Tay Tekstil’de çalışan 30 işçi ücretsiz izni kabul etmedikleri için kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı.İşten çıkarılan Tay Tekstil işçileri fabrika önünde direnişe başladı.

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi, işten çıkış kodunun düzeltilmesi

Güncel Durum: Direnişin beşinci gününde işçiler kıdem tazminatı, yıllık izin ve çıkış kodu konusundaki taleplerini yerine getirildi ve direniş sona erdi.


Ekim

08.10.2021 – Mitsuba Otomotiv İşçileri

Kocaeli Gebze’de bulunan otomotiv parçası üreten Japonya sermayeli Mitsuba fabrikasında Birleşik Metal-İş’te örgütlenmeye öncülük eden dokuz işçiyi işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların üzerine yaklaşık 120 işçi fabrikayı terk etmeme kararı alarak direnişe başladı.

İş Kolu: Metal

Talepleri: Sendikanın tanınması

Güncel Durum: Direniş sonucunda fabrika yönetimi işten çıkarılan işçilere tazminatı ödemeyi kabul ettiğini, işçilerin sendika hakkını tanıyarak sendikanın hazırlayacağı taslak sonrası Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için masaya oturacağını duyurdu.


 25.10.2021 – Bakırköy Belediyesi İşçileri (Belediye-İş Sendikası)

Bakırköy Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında Nisan ayından beri devam eden TİS görüşmeleri sürecinde belediye yönetiminin “sıfır zam” dayatmasına karşı işçiler greve çıktı.

Belediye yönetiminin işçilere yaptığı son teklif üç yıl için sırasıyla yüzde 3, 5 ve 7 olurken işçilerin bu teklife cevabı “Sefalet zammını kabul etmeyeceğiz” oldu.

Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçileri grevin ikinci ayında Boğaziçi Köprüsü’ne, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı” pankartı astı.

İş Kolu: Genel İşler

Talepleri: Toplu İş Sözleşmesi

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


Kasım

08.11.2021 – Enka Sac İşçileri

Kocaeli Gebze’de Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Enka Sac patronu ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmanın sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı aldı.

Grev devam ederken işçilerin hafta sonu izni sırasında kâr marjı yüksek kalıpları fabrikadan çıkarmaya çalışması üzerine işçiler fabrikada nöbet tutmaya başladı.

İş Kolu: Metal

Talepleri: Sendikanın tanınması

Güncel Durum: Birleşik Metal-İş Sendikasını yaptığı açıklamaya göre 6 Aralık tarihinde anlaşmaya varılmıştır.


18.11.2021 – Özak Tekstil İşçileri

Şanlıurfa OSB’de bulunan Özak Tekstil’de çalışan işçiler DİSK Tekstil sendikasına üye oldukları için mobbinge maruz kaldıklarını bildirdi. Mobbinge uğrayan işçiler “işlerin azalması” gerekçesiyle zorunlu izne ayrıldı. Devamında ise yıllık izin hakkı olanlar yıllık izne, olmayanlar ise ücretsiz izne ayrıldı. Bu durumun üzerine fabrika önünde basın açıklamasıyla tepkilerini göstererek direnişe başladılar.

Özak Tekstil İşçilerinin direnişi devam ederken DİSK Tekstil Sendikası Antep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen’i görevden aldı.

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: Ücretsiz iznin sonlandırılması

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


22.11.2021 – Uğur Tekstil İşçileri

Şanlıurfa bulunan Uğur Tekstil’de çalışan işçiler Eylül ayında sendikalaştıkları için işten çıkarılmış, direniş başlatmış ve patrona geri adım attırmayı başarmışlardı. Uğur Tekstil patronu işçileri işe geri almayı ve DİSK Tekstil Sendikası’yla Toplu İş Sözleşme masasına oturmayı kabul etmişti.

Sendika ile Uğur Tekstil patronu arasında Toplu İş Sözleşmesi süreci devam ederken sendika üyesi yaklaşık 100 işçi 11 Kasım’da yeniden sigorta girişleri yapılarak işbaşı yaptıktan sonra, 18 Kasım’da bir kez daha işten çıkarıldı. Bunun üzerine işçiler yeniden direnişe başladı.

İş Kolu: Dokuma, Hazır Giyim ve Deri

Talepleri: Ücretsiz iznin sonlandırılması

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.


Aralık

25.12.2021 – Türkerler Holding Yüklenici Firması İşçileri

Türkerler Holding yüklenici firmasının Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesinde çalışan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçiler haftalık 45 saatin üzerinde, resmi tatilde ve Pazar günlerinde yaptıkları mesainin ödenmesi için Türkerler Holding İstanbul Şubesi önünde direnişe başladı.

İş Kolu: İnşaat

Talepleri: Haftalık 45 saat üzerinde, resmi tatil ve Pazar günlerinde yapılan mesai ücretlerinin ödenmesi

Güncel Durum: Direniş devam ediyor.

Dsosyal
Yazar