Yazar

Yılmaz T. Bilgin

Browsing

Türkiye’de bulunan düzensiz göçmenleri, mülteci ve sığınmacıları konu alan tartışmalar bir süredir siyasette önemli bir ağırlığa sahip. Üstelik, bu tartışmanın halkta bulduğu karşılığı tek başına Ümit Özdağ merkezli kampanyaya indirgeyerek kavramak da doğru değil. Ortada gerçek bir düzensiz göç sorunu, bu sorunun sonuçlarından etkilenen halk kesimleri var. Bu soruna yanıt üretmek, sosyalistler dahil olmak üzere ülkede iktidar iddiası olan tüm aktörler için bir sorumluluk. Dolayısıyla, meseleyi göçmen karşıtlığı sorununa indirgeyen yaklaşımlar, düzensiz göç olgusunun boyutlarını…