Author

Tekin Özgür

Browsing

AKP açısından sorun, tasfiye ettiğinin yerine yenisini koyma aşamasında ortaya çıkıyor. İktidar, yıkma konusunda gösterdiği başarıyı kurma konusunda gösteremiyor. 18 senedir iktidarda olan bir partinin “fikri iktidarını tesis edememekten” yakınması ya da neredeyse tüm üyelerini kendisinin atadığı devlet kurumları ile kavgaya tutuşması neyi gösteriyor? AKP iktidara geldiğinden beri hem düşünsel alanda ülkenin ilerici birikiminin tasfiyesini sürdürüyor hem de Cumhuriyet’in kurumları ile hesaplaşmaya devam ediyor. Bu alandaki tasfiyelerde ciddi bir başarı elde ettiği de yadsınamaz. Ancak…

Türkiyeli bir devrimci stratejinin ülkedeki kapitalizme karşı verilecek mücadeleyi Türkiye’nin bağımsızlık ve ilerleme sorunlarıyla ilişkilendirmesi ve sosyalizmi bu sorunlara da bir yanıt olarak inşa etmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye sosyalist hareketinde strateji tartışmalarının öne çıktığı 1960’lı yıllarda öne çıkan temel başlıklardan biri devrimci stratejinin temel olarak iç dinamiklere mi yoksa dış dinamiklere mi referansla kurulabileceği sorunuydu. Tartışma ana olarak antikapitalist mücadele ile antiemperyalist mücadele arasında kurulması gereken ilişki düzleminde yoğunlaşıyordu. Sosyalist devrim tezinin…