Author

Sinan Akmeşe

Browsing

Halk sağlığının siyasetin konusu olduğunun ayırdında olan, siyasal düzlemde toplumcu bir ekonomik düzen ile birlikte anılacak ve salgınlarla mücadelede uzun vadeli planlamalar geliştirme becerisine sahip bir sağlık politikası yaklaşımına ihtiyacımız var. Mayıs ayıyla birlikte dünyanın farklı ülkelerinde salgın karşısında alınan önlemler gevşetilmeye başlandı. Avrupa ülkelerinde kapatılan sınırlar bile kademeli olarak açılırken, Türkiye’nin de benzer bir eğilimde olduğu görülüyor. Bu eğilim herhangi bir biçimde salgının sona erdiği veya salgının ifade ettiği tehlikenin azaldığı biçiminde okunmamalı. Geçtiğimiz…

COVID-19 pandemisi, evrim bilgisinin temel eğitimdeki hayati yerini de yeniden hatırlatıyor. Geçtiğimiz ay, COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında lise ve ilkokul eğitimleri televizyon yayını halinde “uzaktan eğitim” formatına çevrildi. Bu gelişme Türkiye’de temel eğitimin içeriksizleşmesini tekrardan gündeme getirmiş oldu. Uzaktan öğretim kapsamında öğrencilere içinde idam sahnesi geçen bir animasyonun izletilmesi çok tartışıldı. Bu yazıda bu vahim durumu şimdilik bir kenara bırakıp Türkiye’de eğitim sisteminin bir süredir eskisi kadar gündeme gelmeyen başka bir sorununa odaklanacağız.…

Kısa bir süre önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID 19 ya da kamuoyunda bilinen ismi ile Koronavirüs Mart’ın 10’unda ülkemize ulaşmış, 11’inde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemik” ilan edilmiş durumda. Bu iki gelişme ile birlikte virüs salgını Türkiye kamuoyu için de gerçek bir gündem haline geliyor. Salgın hastalıklar söz konusu olduğunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve olası toplumsal kaygıların giderilerek bir panik atmosferinin engellenmesi önemli iki görev. Türkiye’de özellikle ana akım medyanın bu görevleri yerine…

Aydınlanma düşüncesinden, halkın iktidarına uzanan ve Fransız Devrimi ile temsil edilen düşünsel birikim tarih sahnesine burjuva devrimleri ile beraber çıksa dahi, burjuvazinin bir sınıf olarak taşıyabileceklerinden çok daha ötesine uzanır. Fransız Devrimi üzerine yapılan tartışmalar, gerçekleştiği günden beri siyasi spektrumun farklı taraflarından katılım ile devam ediyor. Sadece sürekli olmakla kalmayan bu tartışma, verilen cevaplara göre, parçası olan öbeklerin siyasi kimliğini şekillendirmede de kritik bir rol oynuyor. Fransız Devrimi ile ortaya çıkan siyasi terimler bugünü değerlendirmek…

Çevre krizine çözüm adına bilim insanları açısından önerilen adlı adınca var olan ekonomik düzenin değiştirilmesi talebi ve ekonominin büyüme odaklı değil “aydınlanmış insanların çıkarları” doğrultusunda şekillendirilmesi istemi ise sosyalizmin tezleri ile belirgin bir uyumluluğa sahip. Ekolojik felaket, iklim krizi gibi tartışma başlıkları dünya ve Türkiye kamuoyu için yabancı olmayan başlıklar. Bunun ötesinde kamuoyunun azımsanamayacak bir kısmının, birbirine yakınsayan değerlendirmeler ve gerekçeler ile insanlığın ekonomik faaliyetlerinin, insanlığın içerisinde bulunduğu ekosistemin devamlığını ve bunun bir uzantısı olarak…