Yazar

Okan Tağ

Browsing

Günümüz hâkim ideolojisinde bilim ve toplum arasındaki etkileşimin tek yönlü olduğu düşünülür. Bilim alanlarındaki gelişmelerin toplumu ve tarihi değiştirip dönüştürürken, tarihin, günün koşullarının ve toplumun bilimi kayda değer ölçüde belirlemediği varsayılır. Hal böyle olunca bilim insanının toplumdan, politikan azade bir şekilde laboratuvarına kapanıp bilimini yapması ve gerisine karışmaması mantıklı görünür. Oysa gerçek bunun tam tersidir. Dünyanın tüm kaynaklarının sahibi bir avuç sermaye grubu, sermayenin hareketlerini belirleyen piyasa, piyasanın toplumla etkileşimin önemli bir ara yüzü de…