Author

Taylan Yılmaz

Browsing

AKP’nin son dönemdeki söylemlerinde “yerli ve milli” ifadesi öne çıkıyor. Ancak resmi verilere göre 2002-2018 döneminde birincil enerji tüketiminde yerlilik oranının yüzde 31,7’den yüzde 27,6’ya gerilediğini not etmek gerekiyor. Türkiye’de siyasi gündem hızlı değişiyor. Bu eskiden de böyleydi ancak bu hızın son dönemde daha da arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, 21 Ağustos 2020 tarihinde açıklanan “doğalgaz müjdesi,” bu satırlar yazılırken gündemin alt sıralarına gerilemişti bile.    Ama hem önümüzdeki dönemde ek unsurlar katılarak tekrar tekrar gündeme getirilmesi…

Yüksek işsizliğe ve yüzde 10’lar seviyesinde kalıcı hale gelen enflasyona, azalan reel ücretler eklendiğinde, önümüzdeki yıllar geçim dertlerinin arttığı, Korkut Boratav’ın ifadesiyle “toplumsal bunalım” yaşanan bir dönem olacak. Korkut Boratav, Türkiye ekonomisinde 2018-2019 döneminde yaşanan krizi dört aşamaya ayırıyor: güven bunalımı – döviz krizi – ekonomik kriz – toplumsal bunalım. Bu satırların yazıldığı Aralık 2019 itibarıyla, Boratav’ın sıraladığı aşamalardan dördüncüsü olan “toplumsal bunalım” aşamasındayız. Milli gelirin küçülmesi anlamında 9 ay süren “ekonomik kriz” aşamasının ardından,…