Yazar

M. Cemil Ozansü

Browsing

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri hareketlilik Cumhuriyet tarihinin ilk başarısız darbe girişimi değildir. 1962-63’te iki defa girişilen Aydemirci darbe teşebbüsleri, CHP Genel Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü’nün siyasi şemsiyesi altında bir araya gelen “demokrasi güçlerinin” direnişi ve ordu çoğunluğunun tedricen aktifleşen mukavemet tercihine binaen başarısız kalmıştır. İlkinde affedilen darbeci önderlik ikinci başarısız teşebbüsün bedelini hayatlarıyla ödeyerek idam edilmişler, darbeye iştirak eden harp okulu öğrencileri ise ordudan tard edilmişlerdir. Darbecilere mukavemet ederken şehit düşen hükümet…