Yazar

Çınar Yılmaz

Browsing

Hukukun Üstünlüğü veya Anayasa’nın Üstünlüğü ilkesi yerine iktidarın üstünlüğünü benimseyen düşman ceza hukuku ve düşman yargıçlar ile karşı karşıyayız. Ülkemizdeki hukuksal düzenin, OHAL sonrasında kalıcılaşan bir OHAL hukuku ve Düşman Ceza Hukuku’na dönüşmesine dair çeşitli örneklerle karşılaşıyoruz. Bu örnekler siyasal iktidarın kendi çoğunluğunun bulunduğu yasama döneminde yasama fonksiyonunu kullanarak düzenlediği pozitif normlara, yine kendilerinden oluşan yürütmenin uymadığı bir halde idi. Fakat gelinen nokta Anayasal söylem ile “bağımsız” ve “tarafsız” olması beklenen yargı organları tarafından yok…